Spošlni pogoji poslovanja

zADNJa sprememba 13.02.2023

1. člen – OSNOVNI POJMI

Materinsko fotografiranje je pojem, ki zajema portretno fotografiranje, fotografiranje nosečnice ali matere z otroki, ki se izvaja v studiu in zajema fotografiranje ene ali več oseb.

Self-love fotografiranje je portretno fotografiranje ene osebe, ki se izvaja v studiu.

2. člen – REZERVACIJA

Svoj termin za fotografiranje lahko rezervirate preko spletnega obrazca Calendly, elektronske pošte info@kv-weddings.com, preko Instagram strani kvweddings, lahko se pa zanj dogovorite tudi po telefonu na številki 041824272.

Pri prvem kontaktu boste vedno dobili informacijo, ali je termin za fotografiranje v okvirnem času, ko ga potrebujete, prost ali ne.

Vaš termin fotografiranja je rezerviran s plačilom avansa v višini storitve 200 EUR.

S plačilom avansa potrjujete, da ste seznanjeni s stilom fotografiranja ter ponudbo KVweddings.

3. člen – NAROČILO STORITVE

Z naročilom storitve fotografiranja se stranka zavezuje, da je seznanjenja z izvedbo, ceno, rokom in datumom plačila ter se strinja s splošnimi pogoji. Cene storitev so objavljene v ceniku, objavljenem na običajen način na www.kv-weddings.com. V primeru individualne ponudbe, specifikacijo in končno ceno dostavimo stranki po elektronski pošti.

Stranka za izvedene fotografske storitve prejme račun v višini storitve. Rok plačila je 5 dni po prejemu računa. Termin je dokončno rezerviran, ko fotograf prejme plačilo.

Stranka lahko kadarkoli dokupi dodatne fotografije ali celotno galerijo po uradnem ceniku, objavljenem na www.kv-weddings.com. Fotograf se bo lotil končne obdelave šele, ko prejme plačilo za preostale fotografije.

Fotograf si pridržuje pravico, da končnega izdelka – obdelanih fotografij, naročenih produktov – ne dostavi, dokler niso vse obveznosti stranke poravnane.

Poslovanje podjetja je izključno negotovinsko.

4. člen – DISTRIBUCIJA

Fotograf si pridržuje izključno pravico nad izborom fotografij, ki jih stranki dostavi. Po svojem navdihu izbere najboljše, jih obdela po umetniškem navdihu, vendar skladno z dosedanjim objavljenim delom, s katerim je stranka seznanjena.

V treh delovnih dnev po fotografiranju, stranka na e-mail prejme vabilo za zasebno spletno galerijo, v kateri so osnovno obdelane fotografije. Iz galerije si stranka izbere željeno število fotografij, skladno s cenikom.

Ko stranka seznani fotografa s končnim izborom, jih fotograf obdela po umetniškem navdihu, vendar skladno z dosedanjim objavljenim delom, s katerim je stranka seznanjena. Stranka prejme le izbrane obdelane fotografije.

Fotografije so dostavljene v zasebni spletni galeriji v roku 14 dni po končnem izboru.

Po tem, ko stranka prejme fotografije v spletni galeriji, je sama odgovorna za njih in njihovo hrambo.

Spletna galerija je stranki na voljo 3 mesece od prejema.

Fotograf bo originale zadržal še najmanj 30 dni po tem, ko vam je posredoval povezavo do spletne galerije. Preostanek neobdelanih fotografij iz galerije fotograf arhivira za 3 mesece, potem pa dokončno izbriše.

Produkti so dostavljeni osebno ali po pošti, glede na dogovor s stranko.

Rok za dostavo produktov zavisi tudi od poslovnih partnerjev podjetja, zato je večinoma daljši od 4 tednov.

V primeru bolezni fotografa ali drugih nepredvidljivih dogodkov, se rok za dostavo fotografij lahko podaljša.

5. člen – AVTORSKE PRAVICE IN OBJAVA FOTOGRAFIJ

Fotograf si pridržuje vse avtorske pravice nad svojimi deli.

Fotograf si pridržuje pravico do objave fotografij za namene trženja po družbenih omežjih in objave referenc na spletni strani www.kv-weddings.com.

Fotograf dovoljuje stranki reproduciranje fotografij za nekomercialno uporabo. Stranka si lahko fotografije shrani v elektronski obliki ter objavi fotografije v javnosti (objava na zasebnih družbenih omrežjih), ob deljenju fotografij na družbenih omrežjih pa mora obvezno navesti avtorja – @kvweddings.

V primeru komercialne objave je stranka dolžna fotografa obvestiti in se posebej dogovoriti za pogoje komercialne uporabe.

6. člen – izredni dogodki

Pridržujemo si pravico, da okviren datum fotografiranja prestavimo zaradi bolezni ali drugih dogodkov, ki jih je nemogoče vnaprej napovedati, ki onemogočijo običajno izvedbo fotografiranja.

V primeru višje sile (okvare strojne opreme, kraje fotografske opreme, nenamerno uničenje fotografske opreme ipd.), ki bi se pripetila med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi za posledico imelo, da stranka fotografij ne more prejeti, fotograf za izgubo fotografij ne odgovarja. Stranki bo v tem primeru povrnil vse, kar je do tedaj od nje za izvedbo storitve prejel.

Fotograf vam v primeru izgube fotografij lahko ponovno posreduje spletno galerijo, v kolikor je še na voljo, vendar pa se tovrstna storitev doplača 30 EUR.

Če fotograf ne more izvršiti fotografiranja zaradi nepredvidljivih dogodkov (bolezen, smrt v družini, zdravstvene težave, ipd.) je zavezan prestaviti fotografiranje na drug termin, ki ustreza tako stranki kot fotografu. V primeru, da ne najdeta ustreznega termina, fotograf zadrži znesek, v skladu s storitvami, ki jih je že opravil. Preostanek zneska je fotograf dolžan stranki nemudoma vrniti.

V primeru nenamernega ali namernega uničenja fotografske opreme, ki ga povzroči stranka na dan fotografiranja, je le-ta obvezana nadomestiti vso uničeno fotografsko in/ali strojno opremo po cenah, ki takrat veljajo na trgu. Enako velja tudi, če se za zlonameren nastanek škode krivca na dan naročene storitve ne najde.

7. člen – UNIKATNOST STORITVE

Fotograf bo po svojih najboljših zmožnostih uresničil pričakovanja stranke pri fotografiranju. Ker pa je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, ne sprejemamo reklamacij, vezanih na kompozicijo in tehniko fotografij. Dostavljene fotografije imajo lahko manjša odstopanja od prikazanih fotografij na spletni strani, saj lahko pride do razlik v svetlobnih pogojih, oblačil stranke in drugih zunanjih dejavnikov, na katere fotograf nima vpliva.

Izbor fotografij in njihova obdelava je predmet našega umetniškega navdiha, zato dodatnih in/ali neobdelanih fotografij (RAW-jev) v nobenem primeru ne pošiljamo. Ne dovoljujemo pregleda in/ali lastnega izbora neobdelanih fotografij.

Število fotografij, ki jih prejme stranka, ne bo manjše, kot je navedeno v dogovorjenem paketu.

8. člen – dodatna obdelava fotografij

Urejanje in retuša fotografij oziroma post produkcija vključuje barvno korekcijo in toning, spreminjanje velikosti, razmerj, obrezovanje fotografij ter retušo manjših nepravilnosti. Fotograf izraža, da promovira vso lepoto in fotografije ohranja resnične. Če so na fotografijah vidni elementi, ki jih v kratkem ne bo več (mozoljčki, praske ipd.), bo fotograf te stvari v retuše samodejno odstranil kot del osnovne obdelave fotografij. Fotograf ima pravico, da zavrne kakršne koli popravke ali retušo, kot so manipulacija telesa, zamenjava glave in druge večje manipulacije fotografij, ki niso del osnovne obdelave fotografij. Za fotografije, katere stranka želi dodatno korekcijo, se obračuna 15 EUR/fotografijo.

9. člen – PISNA SOGLASJA

Na dan izvedbe fotografiranja je potrebno, da podpišete pisno soglasje v primeru objave fotografij na socialnem omrežju Facebook ali Instagram ter na spletni strani www.kv-weddings.com, izključno v promocijske namene Kvweddings.

10. člen – ODGOVORNOST

Med celotnim fotografiranjem želimo zagotoviti vašo varnost ter varnost vseh drugih udeležencev fotografiranja. Med fotografiranjem je obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za svojo varnost ter varnost svojih/-ega otrok/-a. Fotograf se v celoti odvezuje kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi dogodkov, do katerih bi lahko prišlo na fotografiranju.

11. člen – KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na običajen način na spletni strani www.kv-weddings.com. Stranke se z rezervacijo fotografske storitve (tako ustno, kot s plačilom avansa) pri Kvweddings zavezujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji poslovanja, ter se z njimi strinjajo.

Kvweddings si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

Fotograf in stranka se dogovorita, da bosta reševala vse spore sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

Podatki o podjetju:

Katarina Veselič s.p.

Kolodvorska cesta 9a, 1234 Mengeš

Davčna številka: 56203314

Pravna oseba ni zavezanec za DDV.